خب! آقایان و خانم‌های نماینده! نمی‌دانید از طرف مردم مسئول هستید و باید پاسخگو باشید؟ نشنیده‌اید این آیه را که وقفوهم انهم مسئولون؟ ناراحت نشوید که چرا از ما انتقاد می‌کنید، بلکه نگران قیامت خود شوید! ۵۰ غایب و ۶۳ رای ندادند؟! خوب است هیات رئیسه مجلس جدی برخورد کند.

اوقات شرعی