کرونا دست و پای بشر را بسته، در حقیقت خود ما دست‌ و پای خود را بسته‌ایم و دلیل آن ظلمی است به خود کرده‌ایم و کسی هم نمی‌تواند گره‌گشایی کند. باید نهضت جهانی بازگشت به خدا را به عنوان یک وظیفه انسانی ترویج کنیم. در این جهت استغفار راهگشاست. استغفار در همه شرایط و مشکلات راهگشاست.

اوقات شرعی