امروز امام خامنه‌ای حیطه نقد را مشخص کردند، نقد و انتقاد باید در حیطه اخلاق باشد، اهانت، هتک حرمت، توهین، تمسخر، و هر روش غیر اخلاقی ممنوع است. همه بدانیم همانقدر که نقد عالمانه راهگشاست، بی‌تقوایی و بی‌اخلاقی در بیان و نظر زیان‌بار است.

اوقات شرعی