قابل توجه انقلابیون پشیمان! یکی از ساده‌ترین کارها بیان سخنان ضد انقلابی و ناامیدکننده و فریبنده است. بویژه با چاشنی تحریف. اتفاقاً بیشتر هم دیده می‌شوید، اما فکر قیامت خودمان هم باشیم و البته انقلاب اسلامی هم راه خودش را می‌رود و رو سیاهی به زغال می‌ماند.

اوقات شرعی