مرحوم آیت الله حق شناس: امام رضا (سلام الله علیه) می‌فرمایند: “لاتکن ولیاً لله فی العلانیه، عدواً له فی السر” یعنی مبادا در ظاهر ولی خدا باشی، در نظر مردم عبادت بکنی، اما در سر و باطن، دشمن خدا باشی‌. تذکر و هشدار جدی است. باید اول باطن خودمان را درست کنیم.

اوقات شرعی