امام حسن مجتبی سلام الله علیه مظهر صبر برای خدا هستند، مصیبت‌هایی که ایشان کشیدند، از جریان کوچه تا منحرفین کوفه و صلح اجباری و شیعیان بی‌بصیرت که ایشان را مذل‌المومنین خطاب کردند و … همگی کافی است تا انسان را از پا دربیاورد. اما صبر برای خدا درسی است که ما از امام می‌گیریم‌.

اوقات شرعی