سلام آقای میلاد گودرزی حق همین است که حق را با صدای بلند فریاد می‌زنیم و چون شیخ فضل الله نوری تا پای شهادت می‌رویم اما زیر پرچم دشمن نمی‌رویم. عدالتخواهیِ انقلابی و طراز همین است که نشان دادید‌. عدالت زنده است و بفضل خدای سبحان عقب هم نخواهد نشست. پاینده و استوار باشید.

اوقات شرعی