امام خمینی (رحمه الله): آسیب از داخل خود آدم، داخل خود ملت و کشور بر ما وارد می‌شود و بر شما. از خارج هیچ ترسی نداشته باشید، از داخل خودمان بترسید. (صحیفه امام: ۴۶۰/۲) دوشنبه امام حکیم ما گفتند: ترسوها حق ندارند اسم عقلانیت را بیاورند. این دو سخن؛ نتیجه با خودتان.

اوقات شرعی