هیچ‌یک از ما مصون نیستیم. وقتی سوابق محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس را می‌دیدم، تنها یک دعا به زبانم جاری شد: اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابداً. راه نجات: سپردن خود به خدا، مراقبت دائن از خود و اصلاح دائم درون است. تقوا تقوا تقوا ایها المسئولان

اوقات شرعی