از رحمت خدا ناامید نشوید. (یوسف: ۸۷) مومن می‌داند قدرت فقط خدا را سزا است، و قدرت او بر هر قدرتمندی و هر مشکل و سختی چیره است. بنابراین هرگز ناامید نمی‌شود و همواره در اوج سختی‌ها، آسایش عطا می‌کند. چه آیه آرام‌بخشی است.

اوقات شرعی