پروردگار من! سینه‌ام را گشاده فرما. آنگاه که ماموریت سخت است، مشکلات ما را فرا گرفته و دشمنان ما را احاطه کرده‌اند و دوستان هم کم صبر هستند، راه چاره فراخی سینه است که قدرت تحمل سختی‌ها و مشکلات را به آدمی می‌دهد. آن‌جا است که چون موسی علیه‌السلام باید به خدا پناه برد.

اوقات شرعی