مناظره انتخاباتی آمریکا فضاحت حاکمیت لاابالی آمریکا به روی ارزش‌های انسانی و توهین به شعور بشریت بود. لازم نیست درباره شخصیت ترامپ و بایدن سخنی بگوییم. اما آنان چهره آمریکا را بی‌پرده نشان دادند. آری خرد دجال رخ نموده، اگر دنیاطلبان و غربزدگان بخواهند بفهمند.

اوقات شرعی