نظارت بر دولت و دستگاه‌های اجرایی یکی از وظایف اصلی نمایندگان است، اما نظارتی کارآمد. بنابراین اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس و کارآمد کردن نظارت مجلس بر دولت یکی از ضرورت‌های مجلسی است که باید خانه ملت باشد‌. تجربه نشان داده اغلب تذکرات نمایندگان کارایی لازم را ندارد.

اوقات شرعی