امام حسن المجتبی (سلام الله علیه) من عبدالله، عبدالله له کل شیء. هرکس خدا را بنده باشد، خدای متعال همه چیزها را برده او می‌کند. [مجموعه ورام ص ۲۲۷] بندگی خداوند به اطاعت محبانه و تسلیم عاشقانه در برابر اوست، اگر کسی چنین باشد، همه جهان مطیع و تسلیم اوست.

اوقات شرعی