شهید بهشتی دقیق و عالمانه گفته که نا در مسیر عدالت پیش می‌رویم. سخن دقیقی است. عدالت قله‌ای است که سوی آن در حرکتیم. سخت است و گاهی پایمان می‌لغزد‌ اما ناامید نمی‌شویم. هر چه مسیر سخت‌تر شود، معنایش آن است که به قله نزدیک‌تر شده‌ایم و امیدمان بیشتر می‌شود. به قله می‌رسیم.

اوقات شرعی