و ما چه عذری داریم که بر خدا توکل نکنیم، حال آنکه او راه‌های (هدایت و برون‌رفت از مشکلات) را نشانمان داد (ابراهیم: ۱۲) ترجمه ادامه آیه: به این جهت بر آزارهایی که شما بر ما روا می‌دارید صبر می‌کنیم. زیرا اهل توکل تنها به خدا توکل می‌کنند. راه سخت نیست، اگر به او توکل کنیم.

اوقات شرعی