رئیس جمهور گفته مردم برای کمبود و مشکلات در کشور، اگر می‌خواهند لعن و تفرین کنند، آدرسش کاخ سفید در واشنگتن است، آدرس اشتباهی به آنها ندهید. واقعاً آقای روحانی تدبیر و امید که نداشت، اما اعتماد بنفس بالایی به خودش دارد که هیچ مسئولیتی را بر دوش نمی‌گیرد! ما چه بکنیم؟ چرا!

اوقات شرعی