اما وقتی شما این راه را قطع کردید، دست مردم و دستگاه‌ها الگو می‌دهید و راه و جهت را مشخص می‌کند. امام خامنه‌ای نظر دوستان انقلابی مجلس رسانه‌ها و فضای مجازی را جلب می‌کنم به فرمایشات امام حکیم. مراقب توجیهات خودمان هم باشیم. مقتضای انقلابی‌گری حداقل زدن یک سوزن به خود است.

اوقات شرعی