امام خامنه‌ای در دیدار مجلسیان فرمودند: با دستمال کثیف نمی‌شود، شیشه را تمیز کرد… داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید… به برخی از برخورداری‌های بیخودی تجدیدنظر کنید… هر چه می‌توانید، منطیی و صحیح رفتار کنید… ممکن است سرجمع همه این خرج‌ها مبلغ خیلی کلانی هم در مجلس نشود…

اوقات شرعی