اگر این رشتو را نخوانیم، عظمت زنان نام‌آور اسلام و دختران زینب کبری سلام‌الله علیها را درک نمی‌کنیم و از رفتار خودمان هم خجالت نمی‌کنیم. حتماً بخوانید با تامل بخوانیم. این حقیقت دفاع مقدس است که با آن انقلابمان را صادر کردیم.

اوقات شرعی