جهت اطلاع نمایندگان محترم مجلس، مهمترین کار شما اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است تا برخی امتیازات نابجا حذف شود. اول از خودتان شروع فرمائید و بعد بروید سراغ دولت و مسئولان دولتی. مجلس راس امور است، یک معنایش همین دقت‌ها است. در این صورت خدای تعالی به کار شما برکت می‌دهد.

اوقات شرعی