یکی از نمایندگان محترم توضیح دادند که قیمت دنا پلاس تحویلی بهنمایندگان ۳۰۲ میلیون تومان است که ۳ ساله از حقوق آنان کم می‌شود، یعنی حدوداً ماهی ۸ میلیون و سیصد هزار تومان. اشتباه نکردم؟ نمایندگام ماهیانه چقدر می‌گیرند؟ خب می‌خواستید ماشین بدهید چرا پژو پارس یا تیبا ندادید؟

اوقات شرعی