گرانی چنان لجام پاره کرده که کار را برای مردم سخت و ناگوار کرده است و مسئولان هم در خواب زمستانی خود هستند. مردم تا کی صبوری می‌کنند؟ چرا دولتمردان به فکر نیستند؟ عزت مردم در توانمندی آنان است و توانمندی مردم در گرو حل مشکلات معیشتی است. همه نگران مشکلات اقتصادی مردم باشیم.

اوقات شرعی