امام علی علیه‌السلام:
من اطرح الجقد استرح قلبه و لبه
هر کس کینه را از خود دور کند، قلب و عقلش آسوده می‌گردد.
(غررالحکم، ح ۸۵۸۴)
یکی از دیالوگ‌های فیلم امام علی به نقل از مالک اشتر چنین است: من در رکاب علی یاد گرفته‌ان بی‌کینه شمشیر بزنم.

اوقات شرعی