امام جواد علیه‌السلام: اظهار الشیء قبل ان یستحکم مفسده له
آشکار کردن چیزی پیش از آنکه اتقان یابد، موجب تباهی آن است.
این فرمایش دستورالعمل راهگشایی برای اظهارنظر در فضای مجازی است‌ نباید ما هر سخن غیرمتقنی را پخش کنیم.

اوقات شرعی