حکم طبری صادر شد، بیش از ۵۸ سال حبس و هزار میلیارد جزای نقدی و ضبط اموال و انفصال دائم از خدمت. ما منتظر دستگیری و محاکمه دیگر مفسدان هستیم که در لواسان دوستان خوب! دارند و زمین‌خواری، تپه‌خواری و انواع تخلفات دیگر می‌کنند و سرویس می‌دهند و سرویس می‌گیرند، بزودی ان‌شالله.

اوقات شرعی