امام صادق (علیه‌السلام): لیس یحب للملوک ان یفرطوا فی ثلاث: فی حفظ الثغور و تفقد المظالم و اختیار الصالحین لاعمالهم؛ برای حکمرانان پسندیده نیست در سه کار کوتاهی ورزند: حفظ مرزها، رسیدگی به حقوق پایمال شده مردم و انتخاب افراد شایسته حکمرانی.

اوقات شرعی