حضرت امام،مرحوم آیت‌الله طالقانی را بمنزله حضرت ابوذر و زبان گویای او را چون شمشیر مالک اشتر دانستند: برنده و کوبنده. این یعنی طراز امام جعه در نظام اسلامی؛ مطالبه‌گر، روشن‌گر، پر صلابت، ولایتمدار؛
سخت است، نیست؟

اوقات شرعی