عدالت مساله ساختاری است و هرگز نمی‌توان از آن عبور کرد، بلکه همواره مساله اصلی ما خواهد بود. به‌ویژه اینکه در دوره‌های گذشته پسرفت هم داشته‌ایم و نیازمند جبران عقب‌نشینی‌ها هستیم. البته عدالت با مساوات هم تقابل ندارد، بلکه مساوات فقط در پناه عدالت امکان دارد.

اوقات شرعی