خلع ید مشد قربانعلی از مالکیت ماشین‌سازی تبریز و اینکه وی راهی زندان شد، خبر خوبی است اما جریان معیوب و تلخ خصوصی‌سازی وارانه ریشه‌ای اصلاح شود تا شاهد هفت تپه‌ها نباشیم. خدا قوت به ویژه به فعالان بسیج دانشگاه سهند و عدالتخواهان تبریزی.

اوقات شرعی