توجه ما به عدل و مخالبت با ظلم و فساد شخصی نیست، بلکه ریشه در اندیشه اسلام ناب و مبانی انقلاب اسلامی دارد. خدا ما را مکلف به اقامه حق و عدل و مقابله با هر باطل، ستم و فساد کرده، این راهی است که امام حسین علیه‌السلام با قیام خود نشان دادند و صفت انقلابیون خمینی است.

اوقات شرعی