آتش دل شرح کوتاه و گویا زیارت عاشورا که در سالهای گذشته با تکیه بر اشعار حافظ نوشتم تا عرض ادبی به محضر حضرت سید و سالار شهیدان صلوات الله و سلامه علیه باشد.
در این کتاب نشان داده شده که زیارت عاشورا حدیث قدسی است که خدای تعالی آن را انشاء فرموده است و امام باقر سلام الله علیه برای شیعیان بازگو شده است.
در این شرح ابتداء هر عبارتی آمده و ترجمه شده و آنگاه به اختصار توضیح داده شده است.
از خدا توفیق میخواهم با ویرایش جدید آن را منتشر کنم.

اوقات شرعی