وقتی می‌گوییم عزاداری سالار شهیدان تعطیل نمی‌شود، نمونه‌اش تکیه سیار حاج محمود کریمی است. نوکری برای ارباب لازم نیست با جمعیت زیاد باشد، بلکه شکوه آن در سادگی آن است. امسال یک روی دیگر عزاداری خود را نشان داد.

اوقات شرعی