محاکمه مسئولان ناکارآند در توئیتر داغ شده است. افتضاح جریان ویلموتس نمونه آخری از ناکارآمدی است. چگونه خزانه مملکت به دست مسئولان ناکارآمد به باد می‌رود؟ طبق مبانی فقهی ناکارآمدان، مشروعیت ندارند و محاکمه و عزل یکی از راهکارهاست. مهمتر آن است که مراقب باشیم آنان سرکار نیایند.

اوقات شرعی