استقامت و پایداری از سلسله کتاب‌های سلوک عاشورایی که مجموعه سخنرانی‌های محرم ۱۳۸۵ حضرت استاد آیت الله حاج مجتبی تهرانی است، به بحث مهم استقامت در قیام الهی و تطبیق آن با قیام امام حسین سلام الله علیه می‌پردازد
وی با بیان ابعاد عرفانی و اجتماعی قیام امام حسین سلام الله علیه و تفاوت صبر و استقامت، استقامت امام در بعد معنوی و اجتماعی قیام را تبیین می‌کند و موانع استقامت را بر می شمارد، به این دلیل کتاب وی کاملا کاربردی است.
کتاب یکی از ابعاد مهم قیام حضرت سیدالشهدا علیه السلام را با تطبیق به وضع ما توضیح میدهد و خواندن آن را به همگان توصیه می‌کنم

اوقات شرعی