سخنان آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان تکان‌دهنده است و نشان می‌دهد تاکنون آن بنیاد بر روش تسامح و باری به هر جهت، حداقل نسبت به برخی افراد اداره شده است. البته اصلاح روش سخت است و سخت‌تر برای متصرفان است اما چاره‌ای از آن نیست. منتظر خبرهای خوب هستیم.

اوقات شرعی