احمد متوسلیان حقیقتی است که از هر اسطوره‌ای جذابتر است. قدرت جذب شخصیتش چنان قوی است که همه را به خود جذب می‌کند، بلکه به حقیقت مکتب امام فرا می‌خواند. او شهید هم شده باشد، از هر زنده.ای زنده‌تر و حیات بخش‌تر است. سلام و درود بر امامی که چنین مالک اشترهایی را پروراند

اوقات شرعی