کتاب مرد، داوود امیریان، ص: ۳۴ – ۳۵ در ادامه می‌نویسد: بروجردی لبخند زنان نامه را تا کرد و رو به رضا گفت: به احمد سلام برسون و بگو بروجردی گفت: امیدت به خدا باشه. خدا کریمه. درود خدا بر دو شهید بزرگوار که مظهر صبر و تقوا بودند.

اوقات شرعی