اکنون که آقای مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات شد، ضروری است کمیسیون بودجه مجلس روند انتخاب ایشان را شفاف توضیح دهد و به شبهات و سوالات پاسخ دهد تا هم اعتبار و آینده آقای بذرپاش زیر سوال نرود و هم مجلس از همان ابتدا خود را بی توجه به افکار عمومی نشان ندهد. اعتبار مجلس را دریابید.

اوقات شرعی