مخالفت با افراد هم آدابی دارد،اینکه احتمالاً جد تو یهودی بوده و مویداتی بر آن است، مشکلی را حل نمی‌کند.
جناب آقای رائفی پور
باید افکار سعید حجاریان نقد شود تا سره از ناسره بازیابی شود و این مسیر را باید از راه اخلاق رفت نه اتهام زنی.

اوقات شرعی