سلام به مخاطبان محترم
آقای رائفی پور از نیروهای جبهه انقلاب اسلامی است.
آقای سعید حجاریان با انقلاب فاصله معناداری دارد.
طبیعی است انقلابیون از خودی‌ها توقع بیشتری بیشتری داشته باشند و تذکر به تقوا بدهند. افکار جریان تجدیدنظر طلبان باید به محک نقد جدی زده شود اما با رعایت اصول اخلاقی.

اوقات شرعی