سخن دقیقی است. نمایندگان مجلس! علیکم بالمتون لا بالحواشی! لطفاً به‌جای طرح سوال از روحانی بروید به دنبال طرح‌های زودبازده و عملی برای کاهش مشکلات مردم و وادار کردن روحانی و دولتش به اجرای آنها. نمی‌دانم چه کسانی پوست خربزه زیر پای مجلسیان می‌گذارند؟ موقعیت شناسی هم هنری است، نیست؟

اوقات شرعی