آقای ظریف! شما را نه خائن می‌دانم، نه ذلیل. اما برجام مرده است و سخنان انفعالی شما در جلسه آنلاین شورای امنیت نیز حکایت از همین مطلب داشت. بنابراین برجام افتخار انیست، بلکه پروژه‌ای بود که شکست خورد. باشد تا تاریخ پشت صحنه آن را بازگو کند.

اوقات شرعی