وبیتار و کرسی علنی بررسی مقاله تحجر علمی، آسیب‌ها و راه‌های مقابله با آن از نظرگاه مقام معظم رهبری با ارائه دکتر رجبی در دانشگاه معارف قم و داوری حجت الاسلام لواسانی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه لواسانات، لواسانی به عنوان داور و ناقد مقاله و ارائه مذکور ضمن تشکر از کار ارزنده نویسنده و اهمیت موضوع مورد پژوهش، نکاتی را برای بهبود مقاله تذکر داد، و تاکید کرد: محوریت این مقاله مهم و قابل توجه است که می‌تواند موضوع یک کتاب پژوهشی باشد.

اوقات شرعی