اما ماه ذی العقده و دهۀ اول مام ذیحجه یادآور میقات چهل‌ شبانه‌روزۀ حضرت موسی علیه السلام است: «فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَه» [اعراف: 142] ما هم نیت بکنیم و چهل شبانه‌روز مذکور را با خدا خلوت کنیم، نه این‌که برویم خانه و در را روی خودمان ببندیم، بلکه از قلب‌مان مراقبت کنیم به تعبیر حضرت آیت الله حسن‌‌زاده کشیک قلب‌مان را بکشیم و جز برای رضای خدا کاری نکنیم و حرفی نزنیم و تلاش کنیم به مقتضای تقوا حرکت کنیم و آن‌وقت برکات آن را ببینیم.

اوقات شرعی