دهه کرامت است و ما تحت هدایت و بزرگواری دو کریم  هستیم. امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیهما که هرچه داریم از این دو بزرگوار است. تولد این دو مولود پربرکت را به ساحت اقدس امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه تبریک  و تهنیت عرض می‌کنم.

منظور از کرامت یعنی چه؟  کرامت به معنای بزرگواری است.  بزرگواری یعنی عزت نفس. زیرا هیچ چیز ارز‌شمندتر و گرانبها از حقیقت وجودی ما نیست که در روایات ما از آن به عزت نفس تعبیر می‌کنند. منظور از  عزت نفس یعنی تن به ذلت ندادن. کسی که تن به ذلت و حقارت و پستی نمی‌دهد،، کریم است.

اما عزت نقس  و کرامت در سیاست به چه معناست؟ معنای کرامت یک ملت، و عزت نفس یک جامعه آن است که  دولت‌مردان کاری کنند که مردم زندگی کریمانه داشته باشند. گام نخست در عزت ملت آن است که مسألۀ معیشت مردم درست شود. این وظیفۀ قطعی دولت است که در جمهوری اسلامی حتی یک فقیر هم نباشد.

اوقات شرعی