آقای شمخانی با مشاهده توئیت امروز حقیر به یکی از دوستان مشترک گفتند: همواره از اجرای قانون بجد حمایت کرده و خواهم کرد. تخلف قانون توسط هر شخصی انجام شود ناپسند و مستوجب برخورد است؛ اگر تخلف توسط بستگان سببی و نسبی مسئولان انجام شود، امری مذمومتر است و باید تنبیه جدی‌تر باشد.

اوقات شرعی