همه مسئولان باید نسبت به اطراف خود حساس باشند و نباید بگذارند از نام و اعتبار آنان سوء استفاده شود. ما اعتبار و آبروی خود را از انقلاب داریم و نظام اسلامی داریم. امیر دریادار شمخانی، بچه‌های جبهه و جنگ را با این موضع گیری رو سفید کردید. عزیز باشید و سربلند.

اوقات شرعی