پیشنهاد خوبی است، باید از آمران به معروف و ناهیان از منکر تقدیر ویژه شود، بخصوص جوانانی که به وسط میدان آمدند، عدالت را فریاد زدند، با فساد جنگیدند و ملاحظه فشارها، تطمیع‌ها و تهدیدها را نکردند.

اوقات شرعی