استیون والت در فارین پالیسی نوشت: انقلاب‌ها رخ می‌دهند، این‌بار شاید نوبت ما باشد. وی از وقوع انقلابی در آمریکا خبر می‌دهد که رویدادی خطرناک‌تر است و خبر از سرنگونی نظام آمریکا می‌دهد و می‌گوید: باور ندارید از کسانی چون خاندان پهلوی بپرسید که دیوار نوشته‌ها را باور نکردند.

اوقات شرعی